ZER VALL DE L'ARANYÓ

PILE (Science project)

1, 2, 3 Science with me!

Descripció:
El nostre projecte està pensat per a que els alumnes tinguin l’oportunitat de desenvolupar l’expressió oral d’una segona llengua, de forma natural dins l’àrea de coneixement del medi. Durem una metodología pràctica i activa on s’utilitzaran les TAC, el treball cooperatiu, els jocs, situacions role-play, experiments i exposicions orals. A més a més aquesta metodología pretén afavorir el treball en equip dels mestres de la ZER, assolint noves estratègies de treball i tastant noves metodologies i que d’aquesta manera les nostres famílies i la resta de comunitat educativa pugui integrar-se, participar i beneficiar-se d’aquestes millores.

OBJECTIUS
GENERALS
Àmbit 1: De l’alumne

RESPONSABLES

Mestra especialista d’anglès i suport

Objectiu de millora
ACTIVITATS
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
1.2. Fomentar la competència comunicativa del nostre alumnat a través de la llengua estrangera per tal que els alumnes puguin interactuar autònomament.
- Fer 1 exposició trimestral cada alumne de C.M. i C.S.
- Realitzar 1 role-playing mensual.

- Enregistrament de l’exposició.
- Autoavaluació i coavaluació entre alumnes a través de graelles d’observació, en les exposicions.
- Anotar en una graella d’observació l’evolució de l’alumne en els role-playing.OBJECTIUS
GENERALS
Àmbit 2: Del centre

RESPONSABLES

Comissió PILE, Coord. LIC i coord. informàtica

Objectiu de millora
ACTIVITATS
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
2.2. Fer partícip a tota la comunitat educativa del projecte.

-Incloure en la reunió d’inici de curs l’explicació del Projecte PILE.
-Crear un accés directe des de la WEB de la ZER al bloc del Projecte.
- Generar 1 activitat trimestral d’implicació per part de les famílies.

-POWER POINT de la reunió d’avaluació i fulletó que donem a les famílies.
-En un graella WEB anotar el recull d’intervencions al bloc trimestralment.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada